MEN emitió Circular reiterando a Secretarias de Educación